Lịch công tác
Chủ nhật 01/02/2015
Thời gian Người thực hiện
In lịch    Xem chi tiết
Chưa có dữ liệu
     
  Ứng dụng nội bộ VTKH Đóng
Diễn đàn nội bộ  VNPT Khánh Hoà
Danh bạ email VNPT Khánh Hoà
Điều hành tác nghiệp
     
  Ứng dụng Tập đoàn Đóng
Diễn đàn Tập đoàn VNPT
Portal Tập đoàn
AIS - Hệ thống văn bản điện tử
     
  Ứng dụng công cộng VTKH Đóng
Email VNPT Khánh Hoà
Tra cứu chi tiết cước
Danh bạ nội bộ
Web site công cộng VNPT Khánh Hoà
     
02 đoàn viên công đoàn được Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa khen thưởng

Ngày 13 tháng 5 năm 2011 Ban Thường vụ Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa có Quyết định số 70/QĐ-CĐVTKH biểu dương, khen thưởng cán bộ đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

1/ Ông Trương Tấn Đạt - Công đoàn Trung tâm Viễn thông Ninh Hòa, tiền thưởng: 400.000đ;

2/ Ông Phan Văn Cảnh - Công đoàn Trung tâm Viễn thông Ninh Hòa, tiền thưởng: 300.000đ.